Top

Gary Misaki – ceramika artystyczna

Zasady zakupów Gary Misaki[1]

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • Ceramika Gary Misaki powstaje w mazowieckich lasach na terenie Polski, dlatego do sprzedaży naszych wyrobów stosujemy przepisy polskiego prawa. Poniżej spisaliśmy najważniejsze podstawowe zasady dokonywania za pośrednictwem Sklepu Internetowego Ceramika Gary Misaki dostępnego pod adresem garymisaki.com („Gary Misaki”) satysfakcjonujących zakupów oraz, mamy nadzieję, że wyjątkowych oraz zwrotów naszych wyrobów. Sprawy, których nie opisaliśmy poniżej znajdziesz w przepisach ustaw[2]. Prosimy zapoznaj się z tymi zasadami i zaakceptuj je, bo jest to warunek konieczny, abyśmy mogli umożliwić Ci korzystanie z Gary Misaki i dokonywanie zakupów.
 • Sklep Internetowy jest prowadzony przez RADMEDIA Dariusz Łukasiewicz (adres prowadzenia działalności: ul. Ogrodowa 33, 05-420 Józefów) NIP: 526-260-14-01, REGON 142115233, adres poczty elektronicznej ceramika@garymisaki.com, numer telefonu: (+48) 885 431 430.
 • Jeżeli masz wątpliwość co do zasad opisanych poniżej skontaktuj się z nami mailowo ceramika@garymisaki.com, a wyjaśnimy wszelkie wątpliwości. Nie jest naszą intencją, aby przez postanowienia tego Regulaminu wyłączać czy ograniczać jakichkolwiek przysługujących Ci uprawnień konsumenckich, wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów prawa.
 • Ceramika / Dzieła prezentowane w katalogu elektronicznym na Gary Misaki są wykonane ręcznie. Każdy egzemplarz cechuje niepowtarzalność, osiągana miedzy innymi dzięki nieustannym eksperymentom w stosowaniu różnych technik wypalania. Twórca Ceramiki kwalifikuje te cechy jako integralną część jego Dzieł, stanowiącą ich niepowtarzalną wartość artystyczną. Równocześnie informujemy, że podstawową funkcją Ceramiki jest funkcja dekoracyjna i jej stosowanie powinno odbywać się we wnętrzach. Ceramika może nie zachować swoich pierwotnych właściwości jeśli będzie poddana działaniu płynów, czy wystawiona na istotne różnice temperatury. Inne użycie Ceramiki niż w celach dekoracji wnętrz może prowadzić do jej degradacji, a nawet do zniszczenia.
 • W ramach serwisu tworzymy dla Ciebie specjalne Konto Użytkownika, które ma ułatwić dokonywanie zakupów w Gary Misaki, dostępne jest ono po założeniu i aktywacji, a następnie każdorazowo po wprowadzeniu wybranego przez Ciebie adresu e-mail i hasła.
 • Użytkownikiem, albo inaczej Kupującym w Gary Misaki może być każdy, komu spodoba się nasza Ceramika, pod warunkiem że posiada pełną zdolność do czynności prawnych (zasadniczo musi świadomie podejmować swoje decyzje i wydawać własne pieniądze, a nie np. pieniądze rodziców!).
 • Pamiętaj, że korzystając z Gary Misaki musisz robić to zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności szanując dobra osobiste i prawa innych osób, co w praktyce oznacza, że nie należy tworząc konto podawać cudzych danych! Nie wolno Ci również tak korzystać z Gary Misaki, aby zakłócać jego prawidłowe działanie, w szczególności w sposób mający na celu poznanie lub zmianę kodu programistycznego serwisu, lub przechwycenie informacji wymienianych przez serwis z użytkownikiem.
 • RADMEDIA nie jest płatnikiem VAT, i nie wystawia faktur VAT.

 

 • 2. KONTO UŻYTKOWNIKA

 

  • Do utworzenia Konta Użytkownika w Gary Misaki niezbędne jest podanie następujących danych:

a)       Twojego adresu poczty elektronicznej (e-mail),

b)       wybranego przez Ciebie hasła (pamiętaj by było bezpieczne i zmieniaj je często!).

 • Do dokonywania zakupów w Gary Misaki niezbędne jest podanie przy tworzeniu konta, albo później w zakładce „Moje Konto” następujących danych:

a)       Twojego imienia i nazwiska,

b)       Twojego adresu domowego lub firmowego (będzie to Twój adres rozliczeniowy oraz domyślny do dostaw zamówionej Ceramiki).

 • Dodatkowo przy tworzeniu konta, albo później w zakładce „Moje Konto” możesz podać następujące dane:

c)       nazwę firmy lub innej instytucji, w imieniu której działasz,

d)       numer Twojego telefonu,

e)       innego niż wskazany w pkt 2.2 lit b) adresu dla potrzeb wysyłki.

 

 • Konto Użytkownika stanie się aktywne dopiero po potwierdzeniu przez Ciebie adresu poczty elektronicznej, na który zostało założone.
 • Dane, o których mowa w pkt 2.2 i 2.3 powyżej możesz samodzielnie zmieniać w każdej chwili. Pamiętaj jednak, że zmiana ma zastosowanie dopiero do pierwszego zamówienia złożonego już po dokonaniu takiej zmiany. Zamówienia złożone wcześniej będą zrealizowane zgodnie z aktualnymi w czasie ich składania podanymi przez Ciebie danymi.
 • Konto Użytkownika w Gary Misaki będziemy trzymać tak długo jak będziesz chciał dokonywać zakupów w Gary Misaki. Jeśli nie będziesz już zainteresowany zakupami w Gary Misaki to możesz usunąć swoje Konto Użytkownika pisząc do nas na adres ceramika@garymisaki.com. Konto usuniemy Ci również automatycznie po 12 miesiącach od realizacji ostatniego zamówienia.

 

 • 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

  • Gary Misaki umożliwia Ci („Klient”) składanie zamówień towarów („Ceramika”) dostępnych w Sklepie Internetowym www.garymisaki.com oraz zawierania Umów sprzedaży na odległość.
  • Istotne cechy Ceramiki.

Ceramika / Dzieła prezentowane w katalogu elektronicznym na Gary Misaki są wykonane ręcznie. Każdy egzemplarz cechuje niepowtarzalność, osiągana miedzy innymi dzięki nieustannym eksperymentom w stosowaniu różnych technik wypalania. Twórca Ceramiki kwalifikuje te cechy jako integralną część jego Dzieł, stanowiącą ich niepowtarzalną wartość artystyczną. Równocześnie informujemy, że podstawową funkcją Ceramiki jest funkcja dekoracyjna i jej stosowanie powinno odbywać się we wnętrzach. Ceramika może nie zachować swoich pierwotnych właściwości jeśli będzie poddana działaniu płynów, czy wystawiona na istotne różnice temperatury. Inne użycie Ceramiki niż w celach dekoracji wnętrz może służyć do jej degradacji, a nawet zniszczenia.

 • Klient zainteresowany zakupem Ceramiki wybiera ją z katalogu elektronicznego dostępnego w Gary Misaki i dodaje do indywidualnego koszyka. W celu zawarcia umowy sprzedaży Klient musi posiadać Konto Użytkownika. Klient nieposiadający Konta Użytkownika może je założyć w procesie pierwszego zakupu, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w paragrafie 2 powyżej.
 • Po dokonaniu wybory Ceramiki i umieszczenia jej w koszyku, Klient będzie mógł dokonać wyboru formy płatności i sposobu dostawy.
 • Po dokonaniu wszystkich wyborów Klient będzie mógł zapoznać się z podsumowaniem swojego zamówienia zawierającym wszystkie elementy istotne umowy sprzedaży, do jakiej dojdzie po dokonaniu płatności w wybrany przez Klienta sposób, spośród sposobów oferowanych przez Gary Misaki.
 • Zamówienia za pośrednictwem Gary Misaki realizowane są wyłącznie na terytorium Polski.
 • Klient zainteresowany złożeniem zamówienia z adresem dostawy poza terytorium Polski może uzgodnić indywidualne warunki sprzedaży poprzez wysłanie zapytania na adres poczty elektronicznej ceramika@garymisaki.com. lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie.
 • Informacje o Ceramice wraz z podaniem ceny zawarte w katalogu elektronicznym Gary Misaki nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Stanowią one jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 • Ceramika stanowi utwory artystyczne, które podlegają ochronie. Nabycie egzemplarza Ceramiki nie powoduje nabycia praw autorskich do jego kopiowania czy innej eksploatacji komercyjnej. Twórca Ceramiki zachowuje pełnię praw autorskich do sprzedawanego dzieła, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 ze zm.).
 • Zastrzegamy sobie możliwość zmiany ceny, a także wycofania wybranych egzemplarzy Ceramiki prezentowanych w katalogu elektronicznym na Gary Misaki. Oczywiście taka zmiana cen lub wycofanie egzemplarzy Ceramiki z oferty nie dotyczy zamówień opłaconych i przyjętych do realizacji.
 • Ceny Ceramiki podane w katalogu elektronicznym i koszty dostawy podane na Gary Misaki podane są w złotych polskich i są cenami ostatecznymi.
 • Ceny Ceramiki nie zawierają kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na Gary Misaki w zakładce „Wysyłka i płatności”.
 • Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiamy dowód sprzedaży. Dowód sprzedaży będzie wysłany drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba że Klient przed realizacją zamówienia poinformuje nas, że dowód sprzedaży powinien być dostarczony w formie papierowej na adres dostawy.
 • Do skutecznego złożenia zamówienia konieczne jest prawidłowe wypełnienie formularza dostępnego po zakończeniu wybierania Ceramiki do koszyka oraz po otrzymaniu podsumowania wszystkich warunków Zamówienia kliknięcie w pole „Kupuję i Płacę”.
 • Po złożeniu Zamówienia Klient zostanie przekierowany na stronę z wybranym sposobem płatności, gdzie będzie mógł dokonać płatności za zamówienia i tym samym zawrze umowę sprzedaży.
 • Zamówienia złożone, ale nieopłacone kasowane są po 5 dniach.

 

 • 4. DOSTAWA

 

  • Jeśli zostanie zawarta Umowa sprzedaży to oczekuj, że dostawa Ceramiki będzie zrealizowana na terenie Polski nie później niż w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży.
  • W wyjątkowych sytuacjach Dostawa może nie być możliwa do zrealizowania z powodu przyczyn, niezależnych od Sprzedawcy, a niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy. Może tak być w szczególności w przypadku uszkodzenia Ceramiki.
  • Klient może wybrać sposób dostawy spośród następujących:
  • za pośrednictwem paczkomatu lub kuriera
  • w inny wcześniej uzgodniony z Klientem sposób
 • Koszty dostawy to 15 PLN.
 • Uwaga! Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Ceramiki do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Ceramiki, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności zgłosić ten fakt w sposób przewidziany u danego przewoźnika i powiadomić nas o tym fakcie na adres poczty elektronicznej ceramika@garymisaki.com.

 

 • 5. PŁATNOŚĆ

 

  • Na Gary Misaki udostępniamy następujące sposoby płatności:
  • Przelewem bankowym
  • Przelewem online – forma płatności elektronicznej PayPal,
  • Kartą płatniczą (Visa, Mastercard)
  • Za pobraniem

 

 • 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

  • Jeśli dokonałeś zakupu, to pamiętaj że możesz odstąpić od tej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia wygasa po upływie 14 dni liczonych począwszy od dnia, w którym dostarczono Wam zamówioną Ceramikę lub dostarczono ją skutecznie pod adres, który wskazaliście jako adres dostawy.
  • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musisz nas poinformować przed upływem terminu o którym mowa w pkt 6.1 powyżej pisząc na adres poczty elektronicznej lub listownie pod adres: RADMEDIA Dariusz Łukasiewicz 05-420 Józefów, ul. Ogrodowa 33 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. W takim oświadczeniu prosimy o załączenie poniżej wskazanych informacji
   a) Numer zamówienia:
 1. b) Cena sprzedaży:
 2. c) Numer dokumentu sprzedaży
 3. d) Data zawarcia umowy
  e) Data odbioru
  f) Imię i nazwisko
 4. g) Adres
 5. h) E- mail

 

 • Skutki odstąpienia od umowy
  • Jeśli złożysz nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy to zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (nie dotyczy to dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie szczególnego sposobu dostawy, jeśli był inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez nas).
  • Zwrot Ceramiki powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Ceramikę przed upływem terminu 14 dni. Zwracaną Ceramikę należy odesłać na poniższy adres: RADMEDIA Dariusz Łukasiewicz 05-420, ul. Ogrodowa 33.
  • Zwracana przez Klienta Ceramika powinna zostać opakowana w odpowiedni sposób zabezpieczający ją przed zniszczeniem w trakcie transportu.
  • Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu.
  • Koszty zwrócimy Ci niezwłocznie, czyli w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymamy informację o Twojej decyzji odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu tego samego sposobu płatności, którego użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodnimy z Tobą inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  • Możemy wstrzymać się od zwrotu płatności i poniesionych kosztów do chwili otrzymania przesyłki zwrotnej.
  • Odbierzemy Ceramikę. Będziesz jednak musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy

 

 • 7 Polityka prywatności – Dane zbierane podczas rejestracji.

 

7.1. Wszystkie informacje i dane, które Klient podaje w formularzu zakupowym oraz dane potrzebne do realizacji płatności, wykorzystamy wyłącznie podczas przetwarzania zamówienia i wysyłki nabytych produktów.

7.2. Dane zbierane automatycznie.

Podczas wizyty na stronie internetowej www.garymisaki.com, automatycznie zapisywane są dane dotyczące wizyty Klienta, np. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, niektóre parametry systemu operacyjnego. Dane zebrane o Kliencie służą wyłącznie do realizacji transakcji i sprzedaży w ramach sklepu www.garymisaki.com i nie będą sprzedawane ani udostępniane podmiotom trzecim.

7.3 Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Klienta płatności oraz wysłania mu zamówionej ceramiki. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli chcesz dokonać zakupu.

7.4 Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy sposobu użytkowania strony internetowej, analizy demograficznej użytkowników i klientów lub do personalizacji zawartości podstron strony internetowej www.garymisaki.com . Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

7.5 Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Klientem, a Sklepem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie Klienta.

7.6 W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Klienta mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

7.7 Strona internetowa www.garymisaki.com może stosować cookies (“ciasteczko” – niewielka informacja tekstowa wysłana przez serwis internetowy i zapisana w pamięci urządzenia użytkownika; dostęp do zawartych w ciasteczku danych ma tylko serwis, który je utworzył). Ciasteczka służą identyfikacji przeglądarki Klienta podczas korzystania ze strony oraz wyświetleniu odpowiedniej treści, np. zawartości Twojego koszyka. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

7.8 Baza danych jest zabezpieczona przed wglądem osób trzecich. Wszystkie dane przechowywane są na serwerach firm współpracujących, które dbają o bezpieczeństwo i stabilność systemu sklepu internetowego.

 

 • 8. POSTANOWIENIE KOŃCOWE.

 

  • Umowy zawierane przez Gary Misaki zawierane są w języku polskim.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  • Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
  • Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie przez udostępnienie na stronie Gary Misaki jego nowej wersji. Zmiana obowiązuje do zamówień złożonych po dniu zastąpienia starego regulaminu nowym, chyba że nowy regulamin przewiduje późniejsze wejście w życie zmiany. Zawiadomimy o wprowadzeniu zmiany umieszczając odpowiednią informację na stronie Gary Misaki. W przypadku, gdy zmiana będzie wpływać na elementy umowy o charakterze ciągłym (tj. np. utrzymanie Konta Użytkownika), zmiana taka zostanie zakomunikowana co najmniej 30 dni przed jej wprowadzeniem
  • Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Klient nie wypowiedział umowy o charakterze ciągłym w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw lub świadczeń nabytych Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.
  • Niniejszy Regulamin Gary Misaki (wersja 1.1) wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

 

[1] Inaczej Regulamin Sklepu Internetowego Ceramika Gary Misaki dostępnego pod adresem www.garymisaki.com. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

[2] Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.), Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

v

Ceramika Artystyczna Gary Misaki
Translate »
You don't have permission to register

Reset Password